Loading...

Welkom by die aanlyn tuiste van
Leeuwenveld Voortrekkers!

Die Voortrekkers is ʼn kultuurbeweging wat die moderne Afrikaner, in besonder sy jeug, bemagtig
om as positiewe Burgers en konsekwente Christene suksesvol te wees in hul roeping tot diens.

Waar is Leeuwenveld Voortrekkers?

>

Voortrekkers vir Voortrekkers

Dit beteken om ’n gemeenskapsgerigte gebied van Die Voortrekkers te wees wat deur unieke en uitnemende ervarings die Voortrekkerjeug help en ondersteun om afgeronde volwassenes te word. Dit is ons strewe om hierdie besondere belewenis vir elke Afrikanerkind in ons gebied aan te bied.

Doelwitte

  1. Om in ons volwassens se ontwikkeling en groei te belê.
  2. Om diens van ’n uitnemende gehalte aan ons lede te lewer.
  3. Om ’n unieke identiteit te skep en te ontwikkel.
  4. Om eenheid en samewerking in die gebied te bevorder.
  5. Om Voortrekkers volhoubaar te bedryf en uit te brei.
  6. Om ’n verskil in ons plaaslike gemeenskappe te maak.

Dagbestuur

Dr. Willie Wagner
Dr. Willie Wagner
Gebiedsleier,
Kampleier van die Thaba Kamp en Thaba Invictuskamp, en geregistreerde Offisier by Sytze Wierda Voortrekkers.
Mnr. Willem Scholtz
Mnr. Willem Scholtz
Adjunkgebiedsleier [Administrasie]
en geregistreerde Offisier by Polsslag Voortrekkers.
Mev. Tanja Jordaan
Mev. Tanja Jordaan
Adjunkgebiedsleier [Bemarking]
en geregistreerde Offisier by Weltevrede Voortrekkers.
Mnr. Hein Coetzee
Mnr. Hein Coetzee
Adjunkgebiedsleier [Finansies]
en geregistreerde Offisier by Weltevrede Voortrekkers.
Mev. Joan Smith
Mev. Joan Smith
Adjunkgebiedsleier [Penkoppe en Drawwertjies]
en geregistreerde Offisier by Polsslag Voortrekkers.
Mej. Megan Hendry
Mej. Megan Hendry
Adjunkgebiedsleier [Verkenners]
en geregistreerde Staatmaker by Sytze Wierda Voortrekkers.
Mnr. Bevan Jonck
Mnr. Bevan Jonck
Adjunkgebiedsleier [Staatmakers]
en geregistreerde Staatmaker by Sytze Wierda Voortrekkers.
Mev. Mariska Combrink
Mev. Mariska Combrink
Adjunkgebiedsleier [Volwasse Sake]
en geregistreerde Offisier by Helderkruin Voortrekkers.