Na die verkiesing van Leeuwenveld Voortrekkers se gebiedsdagbestuur in 2023, het die dagbestuur besin oor hul taak binne die gebied vir hierdie termyn. ’n Strategiese plan vir die termyn, wat in 2027 eindig, is saamgestel en deur die gebiedsbestuur goedgekeur. Jaarliks deel die gebiedsleier sy voorneme vir die betrokke jaar met die gebiedsbestuur en -dagbestuur en saam met die strategiese plan, beplan die gebiedsdagbestuur ’n gebiedsplan vir die jaar. Die gebiedsplan vir 2024 bevat die gebiedsdagbestuur se doelwitte en kritieke prestasie-areas vir 2024 sowel as ondersteunende dokumente en het ten doel om die gebied gefokus te hou op die jaar se take, seker te maak dat die besture op die regte vlak hou en die gebied te ondersteun in die bereiking van die strategiese doelwitte aan die einde van die termyn.