Leeuwenveld Voortrekkers se Gebiedswapen

Die embleem word gekenmerk aan die helder kleure wat in die ontwerp gebruik word, wat dui op ons verbintenis met Die Voortrekkers: Die rooi vir dapperheid en durf, die wit vir reinheid en vrede, en die blou vir ʼn heldere en hoopvolle vooruitsig. Hierdie kleurskema word integraal gebruik deur Die Voortrekkers en is Leeuwenveld se verbintenis tot die Beweging ook so verweef.

Die dominante element van die ontwerp is die Voortrekkermonument wat op grond van ʼn gelofte gebou is. Dit anker ons in die geskiedenis van die Afrikanervolk en Suid-Afrika, en herinner ons aan wat moontlik is deur die wapenrusting van God Drie-enig aan te trek. Die Voortrekkers van ouds, wat met geloof en ʼn positiewe toekomsverwagting die binne land ingetrek het, inspireer steeds Voortrekkers van vandag, wat nuwe spore trap en nalaat vir generasies om te kom.

Hierdie ontwerp is treffend en modern, dit bring ons verbintenis aan die ou Transvaal as deel van ons kultuurerfenis tuis maar is ter selfde tyd ʼn sterk, eiesoortige handelsmerk wat uitstaan. Dit is ʼn sterk ontwerp wat nie skaam is of terugstaan nie, en so moet Leeuwenveld Voortrekkers trots en braaf ʼn tuiste vir die Afrikanerjeug bou en instandhou.

Leeuwenveld Voortrekkers se Gebiedsvlag

Die sentrale motief is die kruis wat Christenskap as die kern beginsel en grondslag van Die Voortrekkers simboliseer. Dit herinner ons dat enige iets moontlik is deur geloof, liefde en hoop.

In die boonste hoek aan linkerkant die Voortrekkervlag as kanton, ʼn simbool van eenheid wat alle besture, kampe, lidmaatskaptipes, lede, ensovoorts saambind onder Die Voortrekkers. In die onderste hoek aan regterkant die Leeuwenveld-embleem (sonder bewoording) ten einde hierdie vlag te identifiseer as behorende aan Leeuwenveld Voortrekkers.

Hierdie vlag gebruik dieselfde kleure as die Leeuwenveld-embleem en herbevestig ons verbondenheid aan Die Voortrekkers: Die rooi vir dapperheid en durf, die wit vir reinheid en vrede, en die blou vir ʼn heldere en hoopvolle vooruitsig.